Laboratori musical – dijous

És un projecte de creació musical dividit en dues fases. La primera destinada a la
formació per a la utilització autònoma de l’equip de so i a la segona fase una cessió
d’espais per a poder gravar i editar la seva pròpia cançó. Va dirigit a joves
individuals o grups amateurs amb interessos de creació musical que necessiten un
espai i un equip de gravació per a la creació del seu projecte musical.
Espai: Sala cuina
Horari: Tots els dijous de 18 a 19’30h