Espai deures – dilluns i dijous

Espai dedicat a la realització de tasques escolars/educatives siguin a
nivell individual o grupal, amb suport informàtic, si es requereix. Aquesta activitat
estarà supervisada amb el suport d’un dels educadors del centre.
Espai: Espai ordinadors
Horari: Tots els dilluns i dijous de 17 a 18h