Punt temàtic: Mou-te i participa !

Recull dels serveis i activitats per a adolescents que es poden realitzar al
Districte de Sants – Montjuïc. De tal manera que els adolescents podran mirar i agafar la
informació, així com demanar dubtes que els puguin quedar pendents i poder derivar si
calgués a altres espais. La informació serà recollida al PIJ, així com de la web de
l’Ajuntament de Barcelona i del contacte amb agents i serveis del territori.
Espai: Espai de trobada – Expositor i tauleta per a informació
Horari: Activitat permanent